Visual

De Week tegen Pesten

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten wordt daarom ieder jaar in september georganiseerd op initiatief van Stichting School & Veiligheid. Duizenden scholen (primair en voortgezet onderwijs) doen mee en maken daarmee een goede start voor een fijne en veilige school.  Ook De Oeverpieper doet mee met de Week tegen Pesten. Van 23 tot en met 27 september besteden wij in de klas extra aandacht aan pestgedrag en hoe we daar als klas het beste mee om kunnen gaan.

Het thema van de Week tegen Pesten 2019 is: Wees een held, met elkaar.
Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen. Iedereen kan een held zijn.

Hoe groter het aantal leerlingen is dat pesten afkeurt, hoe kleiner de kans op pesten in de klas. Dit ontstaat niet in elke groep vanzelf, als leraar kun je daarin sturen. Door met elkaar afspraken te maken, teambuildingsactiviteiten te doen met de groep, elkaar goed te leren kennen en door zelf het goede voorbeeld te geven. In een positieve groep is er minder behoefte om te pesten.

We zetten aan het begin van het schooljaar in top de normen en waarden en op samenwerking in de groep. Zo pakken we pesten aan op een duurzame manier. Leerlingen leren op die manier dat ook zij iets kunnen doen tegen pesten. Ook in kleine acties kunnen leerlingen laten zien dat ze pestgedrag afkeuren. Heldendaden hoeven niet groot te zijn. Door samenwerking in de groep, zorg je met elkaar voor een goede sfeer. Iedereen die hieraan een bijdrage levert is een held: leraar en leerlingen.