Visual

Denk met ons mee

In Nederland is meepraten en -beslissen binnen het onderwijs vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. Hiermee hebben medewerkers en ouders invloed op het beleid van Resonans.

We zijn op zoek naar een enthousiaste vader of moeder van De Oeverpieper die onze MR (medezeggenschapsraad) wil komen versterken.
We vergaderen zes keer per jaar, meestal op de dinsdagavond.
In deze vergadering bespreken we de plannen, schoolgidsen en andere actuele zaken van De Oeverpieper, De Duinpieper en Het Duin. Als ouder van De Oeverpieper, vertegenwoordig je het belang en de mening van ‘onze’ ouders. Een belangrijke stem om te laten horen!

Heb je interesse en wil je graag met een andere ouder praten om te horen wat ‘in de MR zitten’ precies inhoudt? Laat het Caroline of Janny dan gerust weten! Aanmelden kan ook bij één van ons.