Visual

Jaarverslag SSOL e.a. 2018

De Oeverpieper behoorde tot 1 januari 2019 bij Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL e.o.). Het jaarverslag 2018 is het laatste jaarverslag dat deze stichting afzonderlijk uitgaf. Inmiddels is SSOL e.o. gefuseerd met stichting RESPONZ. SSOL e.o. werkte in het verslagjaar toe naar samenwerking. Op weg naar Resonans! De fusie is ingezet vanuit meerwaarde en kansen en had in het verslagjaar volop de aandacht. In het jaarverslag meer informatie over de activiteiten in 2018. Daarbij dank aan onze medewerkers voor hun dagelijkse inzet en hun gedrevenheid waardoor SSOL e.o. een belangrijke plaats heeft verworven in het onderwijslandschap. Een plaats die we met de fusie verder gaan versterken.

Jaarverslag SSOL 2018