Visual

Ouderbijdrage

De school vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld besteden we aan festiviteiten zoals het kerst- en het paasontbijt. Aan het begin van het schooljaar komt er een bericht over betaling van de ouderbijdrage. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, willen we benadrukken dat we zonder die bijdragen deze extra’s niet kunnen bieden. Leerlingen worden overigens niet uitgesloten van deelname als de ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen. Neem in dat geval alstublieft contact op met de schoolleiding.

De schoolreis en eventuele excursies bekostigen we niet vanuit de ouderbijdrage. Hiervoor komt een aparte rekening. Deze rekening is ook vrijwillig.