Visual

Vanaf 11 mei herstart het onderwijs op so

Naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Rutte op dinsdag 21 april jl. is besloten dat De Oeverpieper per 11 mei weer gedeeltelijk heropent. Dit geldt alleen voor de leerlingen van het so (basisschoolleeftijd). Op de woensdag blijven wij gesloten. Medewerkers krijgen dan tijd om het afstandsonderwijs voor thuisblijvende kinderen voor te bereiden.

Voor de leerlingen op onze vso-afdeling blijft de school in ieder geval tot juni gesloten. De opvang voor leerlingen met ouders in een cruciaal beroep blijft op dezelfde manier functioneren.

Twijfelt u om uw kind naar school te laten gaan? Neem dan contact op met uw behandelend arts en kijk naar de richtlijnen op de website www.nvk.nl over welke groepen leerlingen een hoger besmettingsrisico hebben.

Richtlijnen RIVM

Het schoolbestuur heeft een brief gestuurd naar alle ouders van onze leerlingen. Daarin staat onder meer dat de school rekening houdt met alle geldende richtlijnen van het RIVM. Indien uw kind symptomen heeft als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts, mag hij of zij niet naar school. Bij het constateren hiervan op school zullen wij u direct verzoeken uw kind op te komen halen en zullen wij uw kind isoleren van de andere kinderen tot hij of zij is opgehaald. Indien uw kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar school. Leerkrachten houden daarbij zoveel mogelijk 1,5 afstand van elkaar en de leerlingen.

Extra schoonmaak

We verzorgen extra schoonmaakrondes en medewerkers krijgen instructie over extra hygiƫnische handelingen.

We kijken ernaar uit om een deel van onze leerlingen weer terug te zien op school!