Visual

Wat betekent de lockdown voor onze Resonans-scholen?

U heeft ongetwijfeld de toespraak van de minister-president op 14 december 2020 gehoord. Een noodzakelijke boodschap die voor ons onderwijs het nodige teweeg brengt. Wij hebben met de gevolgen van dit besluit allemaal te maken; leerlingen, ouders en medewerkers. Naar aanleiding van de toespraak heeft het bestuur besloten de Resonans-scholen te sluiten in de periode van woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021. Een uitzondering daarop vormen:

  • het verzorgen van afstandsonderwijs;
  • de (praktijkgerichte) onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een examenjaar;
  • de opvang van leerlingen in kwetsbare posities;
  • de opvang van kinderen/leerlingen van ouders in een cruciaal beroep.

Opvang leerlingen

Op woensdag 16 december 2020 start de opvang van kinderen/leerlingen in een cruciaal beroep (kijk onderaan pagina 4) en na de kerstvakantie krijgt dit op dinsdag 5 januari een vervolg. Onze medewerkers bereiden zich in de periode tot en met vrijdag 18 december 2020 en op maandag 4 januari 2021 voor op het organiseren van het afstandsonderwijs en de opvang van leerlingen

Afstandsonderwijs

Op dinsdag 5 januari 2021 start het afstandsonderwijs. Daarnaast vervolgen we dan ook de opvang van kinderen/leerlingen van ouders in een cruciaal beroep. Verder starten we dinsdag 5 januari met de opvang van leerlingen met een intensief revalidatieprogramma en de opvang van leerlingen in moeilijke of kwetsbare situaties thuis.

Doorgang intensieve revalidatie en opvang

In overleg met Basalt revalidatie is besloten dat de revalidatiebehandelingen in de periode van 5 januari tot en met 17 januari 2021 zoveel als mogelijk doorgang vinden. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen brengen/halen naar de revalidatie. De school biedt opvang voor deze leerlingen op de dagen waarop meerdere revalidatiebehandelingen plaatsvinden.

Vanzelfsprekend geldt dat als uw kind symptomen als hoesten, niezen, verkoudheid of koorts heeft, het niet opgevangen kan worden. Voor wat betreft de opvang van leerlingen in een zwaar belaste thuissituatie, zal de afdelingsdirecteur in overleg met ouders bepalen of de opvang van een leerling mogelijk is. De medewerkers van Resonans spannen zich in elk geval in om het afstandsonderwijs en de opvang voor de leerlingen zo goed mogelijk te organiseren.