Visual

Beter samen: aan het stuur van de onderwijskwaliteit

Het projectplan ‘Stelsel van Kwaliteitszorg’ vraagt veel van alle betrokkenen, maar er zijn enorme verbeterslagen te melden’, vertelt Evy Kruijthof, beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit, in Beter Samen van maart 2023. ‘De Duinpieper heeft twee kwaliteitsstappen in één jaar gezet en ook het voortgangsgesprek van de Inspectie met het bestuur van Resonans op 8 maart 2023 was positief.’ In deze editie van Beter Samen aandacht voor de Resonans-brede inzet als het gaat om onderwijskwaliteit. Leonoor Sleijser, afdelingsdirecteur, vertelt over het harde werk van het team op De Duinpieper. Haar collega op De Keerkring so, Simone van Rijn, vertelt over haar opleiding tot schoolleider en haar passie voor het speciaal onderwijs. Op De Thermiek in Leiden denken afdelingsdirecteur Diony Breedveld en haar team dit jaar out of the box mee als het gaat om oplossingen voor het toenemende lerarentekort. Zij vertelt erover in deze Beter Samen. Verder licht Lisa van Raam de status van diverse nieuwbouwplannen binnen Resonans toe en is de oplevering van de nieuwbouw voor Het Metrum nu echt in zicht!

Lees meer in Beter Samen 2023-1