Visual

Aanmelden

Wij informeren u graag over aanmelding op onze school. Voor plaatsing op De Oeverpieper is een dubbele indicatie nodig. Dat betekent dat een leerling een toelaatbaarheidsverklaring én een zorgindicatie nodig heeft om op onze school te komen. Ingewikkeld? In samenwerking met ’s Heeren Loo helpen wij u graag met de procedure.

Lees verder »

Omgang met elkaar

Een positieve sfeer kenmerkt De Oeverpieper. Alle kinderen zijn waardevol en zo gaan we met hen om. Wij focussen ons op de mogelijkheden en benadrukken het gewenste gedrag. We verplaatsen ons in de kinderen. We zien het kind en hoe het zich voelt. Elke leerling voelt zich gekend en krijgt zoveel mogelijk positieve aandacht en waardering.

Lees verder »

Praktische informatie

Bent u op zoek naar praktische informatie? Bijvoorbeeld over onze schooltijden, de jaarplanning en de schoolgids? Die vindt u hier. Zo kunt u via deze website op een eenvoudige manier deze belangrijke informatie terugvinden die u gedurende het schooljaar nodig heeft. U vindt hier ook de procedure voor een ziekmelding.

Lees verder »

Structuur en veiligheid

Nu ik elke dag van tevoren weet wat ik ga doen, kan ik beter leren.

Praat met ons mee

Via de medezeggenschapsraad zorgen we ervoor dat ouders / verzorgers kunnen meepraten en meebeslissen over de organisatie van de school. De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met het managementteam van De Duinpieper, De Oeverpieper en Het Duin. De MR geeft advies of beslist mee, en is klankbord voor de schoolleiding.

Lees verder »

Contactmomenten

Benieuwd naar de voortgang van de leerling? Vragen over de thuissituatie? Of wilt u gewoon meer informatie of iets bespreken? De Oeverpieper komt graag in contact met ouders/verzorgers. Zelf doen we er zoveel mogelijk aan om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn. Dat helpt bij de ontwikkeling van de leerlingen op De Oeverpieper.

Lees verder »

Oudernieuwsbrief

Iedere vijf weken maakt onze afdelingsdirecteur een nieuwsbrief. Daarin leest u belangrijke informatie, nieuwtjes en weetjes over De Oeverpieper. Alle ouders/verzorgers krijgen die per e-mail toegezonden. Ook in ‘documenten’ zijn de nieuwsbrieven te vinden. Wijzigt uw e-mailadres, laat het weten aan de school. Zo blijft u altijd op de hoogte!

Lees verder »