Visual

Praktische informatie

Via het menu aan de rechterkant van deze pagina vindt u informatie over praktische zaken, zoals leerlingenvervoer en de schooltijden. Ook de schoolgids vindt u hier. Hieronder leest u hoe u uw kind ziek meldt.

Direct ziek melden (tussen 08.00 uur en 08.30 uur)

Telefoonnumer: (06) 12 45 73 70.

Uw kind ziek melden

Als uw kind om een geldige reden moet verzuimen, dient u dit telefonisch aan ons te melden. U kunt het beste bellen tussen 08.00 en 08.30 uur.

Wanneer uw kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruikmaken van de deskundigheid van consulenten. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat uw kind in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en het personeel.