Visual

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen zijn aangewezen op (aangepast) vervoer naar en van school. Wij vinden het belangrijk dat dit veilig gebeurt, dat er deskundige chauffeurs rijden en dat de reistijden zo kort mogelijk gehouden worden. Het regelen van vervoer is een taak voor de ouders/verzorgers. U doet dat via de gemeente waar u woont.

Aanvraag leerlingenvervoer

Voor de aanvraag van leerlingenvervoer heeft uw gemeente een formulier. U kunt zelf bij de afdeling onderwijs van uw gemeente ‘aangepast vervoer’ voor uw zoon of dochter aanvragen. U moet zelf aantonen dat uw kind niet zelfstandig kan reizen én dat u uw kind niet kunt begeleiden. U kunt bij ons een vervoersverklaring vragen die bewijst dat dit vervoer noodzakelijk is. U dient ook zelf zorg te dragen voor een autostoeltje als uw kind dat nodig heeft. De gemeentebesturen bepalen zelf aan wie zij het vervoer opdragen.

Problemen bij vervoer

Omdat er veel partijen bij het vervoer betrokken zijn en de gemeente de uitvoering niet zelf verzorgt, is het van belang dat de gemeente contact onderhoudt met alle partijen. Zij moet ervoor zorgen dat eventuele signalen over problemen in het vervoer bij haar bekend zijn. Het is dus belangrijk dat ouders bij problemen met het vervoer de gemeente op de hoogte stellen.

Afspraken met de vervoerder

Bespreekt u onze schooltijden ook even met de chauffeur? En vergeet niet de leerling af te melden voor vervoer wanneer hij/of zij ziek is.

Speelgoed/mobiele telefoon

We begrijpen het als uw kind in de taxi iets om handen wil hebben zoals een speelgoedje of een mobiele telefoon. Op school bergen we deze zaken vervolgens op, zodat het niet stuk kan gaan. Mocht er onverhoopt toch iets mee gebeuren, dan valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van school.