Visual

De Oeverpieper in Noordwijk biedt een combinatie van onderwijs en zorg, altijd passend bij de individuele hulpvraag en behoefte van onze leerlingen. Wij werken hiervoor intensief en integraal samen met ’s Heeren Loo.

Waar staan wij voor?

De Oeverpieper biedt onderwijs aan leerlingen die verstandelijk beperkt zijn en een gedragsstoornis hebben. Door hun moeilijk te begrijpen gedrag kunnen zij niet functioneren op het reguliere speciaal onderwijs. Op De Oeverpieper werken we in kleine groepjes, waarin we samen met ’s Heeren Loo onderwijs en zorg combineren. Zo bieden we  passend onderwijs.

Lees verder »

Ouderinformatie

Ouders en groepsleiding werken intensief samen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom vinden wij een goede communicatie tussen school en ouders van groot belang. Op deze pagina vindt u alle praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op De Oeverpieper. Van de aanmeldprocedure tot leerlingenvervoer, maar ook hoe we hier met elkaar omgaan.

Lees verder »

Ons aanbod

De Oeverpieper is voor leerlingen van 6-16 jaar.  Wij laten kinderen die op een andere onderwijsplek zijn gestagneerd weer tot ontwikkeling komen. Wij bieden maatwerk, om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van onze leerlingen. Dat bereiken we met onze leerlijnen en leerroutes. Met stages doen de leerlingen ervaring op in de praktijk.

Lees verder »

Iedereen doet ertoe!

Op de Oeverpieper is elke leerling waardevol

Onze organisatie

De Oeverpieper vormt samen met Het Duin en De Duinpieper één school. Deze school maakt onderdeel uit van Resonans, een stichting voor speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en behandeling met zorg. Naast onze school maken drie mytyl/tyltyl scholen en twee zml-scholen deel uit van Resonans: een sterke onderwijsgroep in Zuid-Holland.

Lees verder »

Kom bij ons werken

Ben je een doorzetter? Sta je stevig in je schoenen en heb je ook nog eens gevoel voor humor? Dan pas je misschien heel goed in het team van de Oeverpieper. We zoeken mensen die in staat zijn om onze leerlingen structuur te bieden. Zo helpen we om hun wereld veiliger, overzichtelijker en beter voorspelbaar te maken.

Bekijk onze vacatures

Meer over vacatures »

Minimaal afhankelijk, maximaal zelfstandig

Door allerlei dingen veel te oefenen, sta ik sterker.

Ons netwerk

De Oeverpieper haalt het beste uit elke leerling samen met een netwerk van professionals. De belangrijkste partner is ’s Heeren Loo, omdat De Oeverpieper een samenwerking is tussen ’s Heeren Loo en De Duinpieper. Daarnaast werken wij samen met andere scholen, ouders/verzorgers en ervaren gedragsdeskundigen.

Lees verder »

Leerlingenzorg

Op De Oeverpieper is alleen goed onderwijs niet voldoende. Onze leerlingen hebben ook andersoortige begeleiding en ontwikkeling nodig. Daarom hebben we naast de leerkrachten en pedagogisch medewerkers ook andere specialisten. Zo zorgen we voor maximale ontwikkeling en zelfstandigheid van onze leerlingen.

Lees verder »