Visual

Waar staan wij voor?

De Oeverpieper is een samenwerking tussen zmlk-school De Duinpieper en Noordwijkerduin (onderdeel van 's Heeren Loo West Nederland).

De Oeverpieper in Noordwijk is een onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen van 6 tot en met 16 jaar met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte. De leerlingen functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau, hebben een  onderwijs- en ontwikkelachterstand en er is sprake van gedragsproblematiek. De Oeverpieper biedt onderwijs voor deze groep. We doen dat op twee locaties op één terrein.

Locatie Gruenepad

De leerlingen binnen het Gruenepad krijgen onderwijs afgewisseld met dagbesteding in een groep van vier tot zes leerlingen, begeleid door een leerkracht en een activiteitenbegeleider. Deze leerlingen zijn in staat zich te bewegen in een groep, of kunnen zich daarnaar ontwikkelen. Tevens is er enige mate van zelfstandigheid vereist. Op dit moment zijn er vijf groepen, zowel so als vso. De doelstelling van De Oeverpieper is om de leerlingen terug te begeleiden naar het speciaal onderwijs, door in kleine stappen de onderwijstijd op te bouwen en de begeleidingsbehoefte af te bouwen. Vanuit de kleine groep worden de leerlingen die hieraan toe zijn, begeleid richting (v)so.

Locatie vso Het Duin

De vso-leerlingen van De Oeverpieper maken gebruik van de praktijklokalen van Het Duin. Daar is een leskeuken, een woonlokaal, een schoonmaaklokaal, een technieklokaal, een lokaal voor de groenvoorziening en een lokaal voor arbeidsmatige of creatieve activiteiten. In het bewegingslokaal van Het Duin krijgen alle leerlingen van De Oeverpieper judoles van een gecertificeerde judotrainer.

Koersplan Resonans

Het onderwijs op De Oeverpieper maakt onderdeel uit van Resonans speciaal onderwijs. Waar wij voor staan vindt de basis in het Koersplan Resonans. De missie, visie en kernwaarden in dit plan vormen de kaders voor ons dagelijks handelen in de onderwijspraktijk voor de jaren 2024-2028. Het koersplan vormt het strategisch kader voor het schoolplan en de groeps-/jaarplannen van alle Resonans-scholen afzonderlijk. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn gericht op het samen creëren van een betekenisvol en uitdagend leerklimaat voor onze leerlingen.

Lees meer over het Koersplan Resonans en bekijk de animatie.

Meer informatie

Meer weten over De Oeverpieper? Neem contact met ons op via het telefoonnummer (06) 12 45 73 70.