Visual

Visie/missie

Iedere leerling mag er zijn. Onze visie en missie draait om doorgaan waar anderen ophouden. Ook als het heel moeilijk is.

Missie en visie De Oeverpieper

Onze visie: elke leerling is een waardevol persoon

De leerlingen ervaren het gewone leven waarbij zij zich onderdeel voelen van de maatschappij. Zij werken naar een passende uitstroombestemming waar ze zo zelfredzaam mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven. Samen leren, leren van elkaar en samen ontwikkelen. Daarin zien wij onszelf als onderdeel van een groter geheel. Wij vinden het belangrijk om alle leerlingen binnen Resonans tijdig te voorzien in passende ondersteuning bij de behoefte. Zo kunnen de leerlingen op hun vertrouwde plek blijven. Graag delen wij onze  expertise met andere scholen binnen Resonans. Onze belangrijkste kernwaarden: veiligheid, vertrouwen, ontwikkeling en samenwerking.

Structuur en veiligheid

Het bieden van structuur en veiligheid is de basis. Deze bieden wij door:

 • de inzet van vaste, gekwalificeerde medewerkers, zodat we kunnen bouwen aan een vertrouwensband;
 • nabijheid en sturing bieden;
 • kleine groepen;
 • een vertrouwde en prikkelarme onderwijsomgeving;
 • voldoende verwerkingstijd voor de leerling om te wennen aan nieuwe situaties;
 • voorspelbaarheid door middel van een vast dagprogramma;
 • een goede balans tussen ontspanning en inspanning

Onze missie: onderwijs voor elke leerling

Op onderwijs-zorgarrangement De Oeverpieper bieden we leerlingen (6-16 jaar) met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte een warme, veilige plek.

Onze leerlingen functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau. Ze hebben een onderwijs- en een ontwikkelingsachterstand én ernstige gedragsproblematiek. Door expertise vanuit onderwijs en zorg met elkaar te verbinden, bieden wij hen maatwerk. We doen dat op een onvoorwaardelijke manier, vanuit de gedachte: ‘Je mag er zijn’

Structuur en veiligheid

Het bieden van structuur en veiligheid is de basis. Deze bieden wij door:
de inzet van vaste, gekwalificeerde medewerkers, zodat we kunnen bouwen aan een vertrouwensband;

 • nabijheid en sturing bieden;
 • kleine groepen;
 • een vertrouwde en prikkelarme onderwijsomgeving;
 • voldoende verwerkingstijd voor de leerling om te wennen aan nieuwe situaties;
 • voorspelbaarheid door middel van een vast dagprogramma;
 • een goede balans tussen ontspanning en inspanning

Missie en visie Resonans

De Oeverpieper maakt onderdeel uit van Resonans, die onderstaande missie en visie hanteert:

Missie Resonans

waar we voor staan

Wij zijn experts in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Bij Resonans bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst: op het vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief!

Visie Resonans

waar we voor gaan

Samen creëren we een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen. Onze vier hoofddoelen voor ontwikkeling zijn:

Kwalificatie (je bekwaamheid)
Ons onderwijs brengt onze leerlingen kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten.
Resultaat: Leerlingen ontwikkelen maximale zelfstandigheid.

Socialisatie (je plek in de samenleving)
Ons onderwijs draagt bij aan het opbouwen van sociale en maatschappelijke competenties waarmee onze leerlingen een betekenisvolle plek innemen in onze veelzijdige samenleving.
Resultaat: Leerlingen leren van waarde te zijn voor anderen en hebben op hun beurt waardering voor anderen.

Persoonsvorming (je individuele mogelijkheden)
Ons onderwijs draagt bij aan zelfkennis en zelfacceptatie van onze leerlingen.
Resultaat: Leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en leren zelf keuzes te maken die richting geven aan hun leven.

Allocatie (je toekomstmogelijkheden)
Ons onderwijs geeft perspectief op blijvende ontwikkeling.
Resultaat: Leerlingen ontdekken hoe ze zich in het onderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd kunnen blijven ontwikkelen.