Visual

Visie/missie

Iedere leerling mag er zijn. Onze visie en missie draait om doorgaan waar anderen ophouden. Ook als het heel moeilijk is.

Onze visie: elke leerling is een waardevol persoon

De leerlingen ervaren het gewone leven waarbij zij zich onderdeel voelen van de maatschappij. Zij werken naar een passende uitstroombestemming waar ze zo zelfredzaam mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven. Samen leren, leren van elkaar en samen ontwikkelen. Daarin zien wij onszelf als onderdeel van een groter geheel. Wij vinden het belangrijk om alle leerlingen binnen Resonans tijdig te voorzien in passende ondersteuning bij de behoefte. Zo kunnen de leerlingen op hun vertrouwde plek blijven. Graag delen wij onze  expertise met andere scholen binnen Resonans. Onze belangrijkste kernwaarden: veiligheid, vertrouwen, ontwikkeling en samenwerking.

Structuur en veiligheid

Het bieden van structuur en veiligheid is de basis. Deze bieden wij door:

 • de inzet van vaste, gekwalificeerde medewerkers, zodat we kunnen bouwen aan een vertrouwensband;
 • nabijheid en sturing bieden;
 • kleine groepen;
 • een vertrouwde en prikkelarme onderwijsomgeving;
 • voldoende verwerkingstijd voor de leerling om te wennen aan nieuwe situaties;
 • voorspelbaarheid door middel van een vast dagprogramma;
 • een goede balans tussen ontspanning en inspanning

Onze missie: onderwijs voor elke leerling

Op onderwijs-zorgarrangement De Oeverpieper bieden we leerlingen (6-16 jaar) met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte een warme, veilige plek.

Onze leerlingen functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau. Ze hebben een onderwijs- en een ontwikkelingsachterstand én ernstige gedragsproblematiek. Door expertise vanuit onderwijs en zorg met elkaar te verbinden, bieden wij hen maatwerk. We doen dat op een onvoorwaardelijke manier, vanuit de gedachte: ‘Je mag er zijn’

Structuur en veiligheid

Het bieden van structuur en veiligheid is de basis. Deze bieden wij door:
de inzet van vaste, gekwalificeerde medewerkers, zodat we kunnen bouwen aan een vertrouwensband;

 • nabijheid en sturing bieden;
 • kleine groepen;
 • een vertrouwde en prikkelarme onderwijsomgeving;
 • voldoende verwerkingstijd voor de leerling om te wennen aan nieuwe situaties;
 • voorspelbaarheid door middel van een vast dagprogramma;
 • een goede balans tussen ontspanning en inspanning