Visual

Gebouw en terrein

De Oeverpieper, Het Duin en De Duinpieper liggen, samen met twee basisscholen, in een rustige woonwijk van Noordwijk.

We hebben in totaal zeven lokalen, verdeeld over twee locaties op één terrein. De meeste leerlingen krijgen onderwijs in ons hoofdgebouw aan het Gruenepad 2 in Noordwijk, verdeeld over vijf lokalen. Op vso Het Duin, Stakman Bossestraat 79 in Noordwijk, bevinden zich de overige twee lokalen, bestemd voor De Oeverpieper.

In de lokalen gebeuren de meeste activiteiten: hier geven we les, hier vindt ontspanning plaats en hier eten de leerlingen. Aan elk lokaal zijn een leerkracht en een pedagogisch medewerker verbonden. Zij stellen de plannen op voor de leerling, in samenspraak met de gedragswetenschapper, intern begeleider en u als ouder/verzorger. Ook zijn er binnen de school nog leraarondersteuners, een onderwijsassistent, een coach, een conciërge en een vrijwilliger werkzaam. Jaarlijks begeleiden wij stagiaires van diverse opleidingen. Met zijn allen staan wij klaar voor de leerlingen, die onze liefde, aandacht en begrip zo hard nodig hebben.

Ligging

De school wordt bezocht door 28 leerlingen, afkomstig uit Zuid-Holland. De meeste leerlingen komen met taxibusjes naar school, andere leerlingen komen op de fiets. De Oeverpieper ligt in een rustige woonwijk van Noordwijk. Er is veel groen rondom de school, een parkje en een vijver. Ook zijn er veel speelmogelijkheden in de wijk zoals speeltuinen. In het winkelcentrum naast de school, leren de leerlingen boodschappen doen. Aan de overkant van de vijver staan onze partnerscholen: so De Duinpieper en vso Het Duin. De vso-leerlingen van De Oeverpieper maken gebruik van de praktijklokalen van Het Duin. Daar is een leskeuken, een woonlokaal, een schoonmaaklokaal, een technieklokaal, een lokaal voor de groenvoorziening en een lokaal voor arbeidsmatige of creatieve activiteiten. In het bewegingslokaal van Het Duin krijgen alle leerlingen van De Oeverpieper judoles van een gecertificeerde judotrainer.