Visual

Geschiedenis in een notendop

De Oeverpieper is in 2003 opgericht en maakt deel uit van stichting Resonans, die op 1 januari 2019 ontstond uit stichting RESPONZ en stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken (SSOL e.o.).

De Oeverpieper is begonnen als samenwerking tussen ’s Heeren Loo en De Duinpieper. De Duinpieper in Noordwijk is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 13 jaar. De school startte begin twintigste eeuw als inrichtingsschool op het terrein van de Dr. Mr. Willem van den Bergh Stichting. Lange tijd werd lesgegeven in klasjes, verbonden aan de paviljoenen, onder verantwoordelijkheid van een hoofdzuster. Later ontstond een duidelijkere onderwijsstructuur. Vanaf eind jaren tachtig zette De Duinpieper haar deuren ook open voor leerlingen buiten de Dr. Mr. Willem van den Bergh.

Regionale functie

De school is van oorsprong een onderdeel van de ‘s Heeren Loo Zorggroep en werkt nauw samen met vso Het Duin en De Duinpieper. Deze drie scholen zijn sinds 2015 onderdeel van SSOL e.o. en hebben een regionale functie. Dit betekent dat de kinderen vanuit diverse gemeentes uit de regio afkomstig zijn (in de driehoek Hillegom-Rijnsburg-Katwijk). De Oeverpieper maakt deel uit van stichting Resonans, die op 1 januari 2019 ontstond uit stichting RESPONZ en stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken.

Naam

De naam van onze school is De Oeverpieper. Een oeverpieper is een vrij krachtig gebouwd vogeltje, dat vooral aan oevers te vinden is. Elke winter komen enkele duizenden vogels uit Scandinavië naar Nederland om aan de kust te overwinteren. Het is onze bedoeling om op De Oeverpieper deze ‘krachtig gebouwde kinderen’ een veilige, tijdelijke haven te bieden in Noordwijk, vrij dicht aan de kust. Zodra de situatie het toelaat gaan de leerlingen geleidelijk terug naar het reguliere speciaal onderwijs. Er vindt in kleine stappen een opbouw in onderwijstijd plaats en de begeleidingsbehoefte bouwen we af.

Resonans

Stichting Resonans biedt speciaal onderwijs van Delft, Den Haag en Zoetermeer tot aan Noordwijk en Leiden. Vanuit meerwaarde en kansen gaan zij er samen voor om hét expertisecentrum voor speciaal onderwijs in de regio te worden. Resonans richt zich op speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en behandeling met zorg. De Oeverpieper vormt eigenlijk één school met De Duinpieper en Het Duin in Noordwijk, daarnaast maken de Maurice Maeterlinckschool in Delft, De Witte Vogel in Den Haag, de Korte Vlietschool, De Thermiek, vso Leystede en Praktijkcollege Het Metrum in Leiden en De Keerkring in Zoetermeer onderdeel uit van Resonans.