Visual

Kernwaarden

De unieke positie van De Oeverpieper vatten we samen in de volgende kernwaarden:

 1. Maximale zelfstandigheid
 2. Persoonlijk meesterschap
 3. Samen beter

Maximale zelfstandigheid

Leerlingen van De Oeverpieper leren zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk te leven. In ons onderwijsaanbod krijgen zij ruimte om zelf te ontdekken wat het beste bij hen past en invloed uit te oefenen op hun leerproces. Dit doen zij stapsgewijs en zoveel mogelijk in eigen regie.

Je mag er zijn

Door expertise vanuit onderwijs en zorg met elkaar te verbinden, bieden wij de leerlingen maatwerk. We doen dat op een onvoorwaardelijke manier, vanuit de gedachte: ‘Je mag er zijn’.

Het bieden van structuur en veiligheid is de basis. Deze bieden wij door:

 • de inzet van vaste, gekwalificeerde medewerkers,
  zodat we kunnen bouwen aan een vertrouwensband;
 • nabijheid en sturing;
 • kleine groepen;
 • een vertrouwde en prikkelarme onderwijsomgeving;
 • voldoende verwerkingstijd voor de leerling om te wennen aan nieuwe situaties;
 • voorspelbaarheid via een vast dagprogramma;
 • een goede balans tussen inspanning en ontspanning

Persoonlijk meesterschap

Medewerkers van De Oeverpieper zijn professionals. Zij zijn voorlopers in hun vakgebied en vormen een team met veel expertise. Zij zijn speciaal, met eigen waarden en talenten. Onze professionals hebben en nemen professionele ruimte en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.

Continu leren en verbeteren

De gezamenlijke opdracht die wij voor iedere leerling hebben, realiseren wij met het team. De Oeverpieper biedt een combinatie van onderwijs en zorg, altijd passend bij de individuele hulpvraag en behoefte van onze leerlingen. Ook leren wij van collega’s buiten onze school. Kritische ‘vrienden’ verbeteren onze kwaliteit en wij geloven dat De Oeverpieper een lerende organisatie is die continu op zoek is naar verbetering en ontwikkeling.

Samen beter

Bij De Oeverpieper geloven we in de kracht van het collectief. We staan voor een integrale aanpak van onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen. Daarom werken we intensief samen met leerlingen, ouders, professionals en partners die ons onderwijs ondersteunen of aanvullen. Wij werken intensief en integraal samen met ’s Heeren Loo. De aanpak en het ontwikkelingsperspectief met passende doelen overleggen wij onderling. Wij stemmen onderwijs en ondersteuning op maat en in tempo af op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Samen verleggen we grenzen en bieden we onze leerlingen een passend, stimulerend en innovatief aanbod.