Visual

Kernwaarden

De unieke positie van De Oeverpieper vatten we samen in de volgende kernwaarden:

1. maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid (leerlinggericht)
2. samen beter, beter samen (organisatiegericht)
3. vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs (medewerkergericht).

Door expertise vanuit onderwijs en zorg met elkaar te verbinden, bieden wij de leerlingen maatwerk. We doen dat op een onvoorwaardelijke manier, vanuit de gedachte: ‘Je mag er zijn’.

Het bieden van structuur en veiligheid is de basis. Deze bieden wij door:

  • de inzet van vaste, gekwalificeerde medewerkers,
    zodat we kunnen bouwen aan een vertrouwensband;
  • nabijheid en sturing;
  • kleine groepen;
  • een vertrouwde en prikkelarme onderwijsomgeving;
  • voldoende verwerkingstijd voor de leerling om te wennen aan nieuwe situaties;
  • voorspelbaarheid via een vast dagprogramma;
  • een goede balans tussen inspanning en ontspanning