Visual

Kernwaarden

De unieke positie van De Oeverpieper vatten we samen in de volgende kernwaarden:

1. maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid (leerlinggericht)
2. samen beter, beter samen (organisatiegericht)
3. vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs (medewerkergericht).

Op school hanteren we de volgende kernwaarden, die staan voor wat wij met een leerling willen bereiken:

  • je doet ertoe;
  • bevorderen van gewenst gedrag;
  • ontplooien van talenten;
  • bevorderen van zelfstandigheid;
  • respectvol samenwerken;
    en dat alles met het nodige plezier.