Visual

Ons netwerk

De Oeverpieper zoekt samenwerking met allerlei organisaties die een duidelijke aanvullende rol kunnen vervullen in ons onderwijs.

De school werkt met diverse externe instanties samen voor een optimale begeleiding van de leerlingen. In het menu rechts op deze pagina vindt u die verschillende partners terug.

Samenwerkingsverbanden

De Oeverpieper maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting heeft zich herkenbaar en krachtig gepositioneerd binnen de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.