Visual

Klachten

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op De Oeverpieper. Wanneer uw vraag of opmerking uitmondt in een klacht, is het goed om te weten dat wij hiervoor een procedure hebben. Uw klacht behandelen we altijd serieus en zorgvuldig. Natuurlijk hebben we het liefste geen klachten. Daarom blijven we graag met elkaar in gesprek.

Soms kan een vraag uitmonden in een klacht. Om duidelijk aan te geven hoe u daarbij kunt handelen, hebben we een klachtenregeling. Indien u een klacht heeft over algemene zaken of het onderwijs op onze school en u wilt dit bespreken, dan geldt hiervoor de volgende procedure:

1. U spreekt de groepsleiding als eerste aan.

2. Als uw klacht niet wordt opgelost, spreekt u de leidinggevende van de school aan.

3. Wanneer de leidinggevende de klacht niet naar tevredenheid oplost, spreekt u de sectordirecteur van Resonans aan.

Interne vertrouwenspersoon

Op school is een interne vertrouwenspersoon aanwezig bij wie u ook met uw klacht terecht kunt. U kunt zich ook tot deze persoon wenden als u er niet uitkomt met het personeelslid of de schoolleiding. Momenteel wordt er gezocht naar een nieuwe interne vertrouwenspersoon op De Oeverpieper. In de tussentijd kunt u terecht bij Anne de Wit, intern begeleider. Zij is ook het aanspreekpunt pesten.

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt De Oeverpieper bij een vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. Dit is vastgelegd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling. Naast de meldcode heeft de school
ook een meldplicht bij seksueel misbruik door een schoolmedewerker. De meldcode is er om leerlingen die te maken hebben met huiselijk geweld of mishandeling, snel goede hulp te bieden.
De medewerkers in de school doorlopen onderstaande verplichte vijf stappen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, voordat de school een melding doet bij Veilig Thuis.

Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis.
Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie.
Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis.
Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader.