Visual

Jaarkalender

Bijzondere dagen

Eerste schooldag

maandag 22 augustus 2022

Kennismakingsmiddag

vrijdag 26 augustus 2022

Oudergesprekken

In oktober, februari en juni. Datum wordt bekendgemaakt via het lokaal van uw kind.

Schoolvakanties

Herfstvakantie                            24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie                             23 december 2022 vanaf 12.00 uur t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie                      27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen             7 t/m 10 april 2023
Meivakantie                                24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart                                 18 en 19 mei 2023
Tweede pinksterdag                   29 mei 2023
Zomervakantie                           7 juli vanaf 12.00 uur t/m 18 augustus 2023

Studiedagen

donderdag 29 september 2022
vrijdag 30 september 2022
maandag 5 december 2022
dinsdag 6 december 2022
maandag 6 februari 2023
donderdag 6 april 2023
dinsdag 30 mei 2023

Kalender

Kalender De Oeverpieper 2022-2023