Visual

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, dient u dit door te geven aan de groep. Ook veranderingen in medicatie graag zo spoedig mogelijk doorgeven. Toedienen van medicijnen of vrij verkrijgbare paracetamol of andere pijnstillers vindt
uitsluitend plaats na overleg met ouders/verzorgers, huisarts of behandelend arts met informatie over tijdstip van inname, dosering en bijverschijnselen.

Op onze school is een aantal medewerkers opgeleid als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij volgen jaarlijks scholing en weten hoe te handelen bij calamiteiten.