Visual

Contactmomenten

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en de school vinden wij belangrijk. Daarom organiseren we informatieavonden en spreken we elkaar veelvuldig.

Aan het begin van het schooljaar informeren we de ouders/verzorgers over allerlei organisatorische zaken via de schoolgids en elke twee maanden ontvangt u een nieuwsbrief.

Kennismakingsavond

De eerste donderdag vanaf de start van het schooljaar vindt de kennismakingsavond plaats. U kunt kennismaken met de teamleden en specialisten en u hoort belangrijke zaken vanuit de groep van uw kind.

Planbespreking

Drie keer per jaar worden ouders/verzorgers voor de planbespreking of de voortgang hiervan uitgenodigd. In de praktijk zien wij ouders/verzorgers vaker. Zij weten ons goed te vinden en het komt zeker de leerling ten goede wanneer er sprake is van korte lijntjes met de personen die om hem heen staan.

Caress

Dagelijks wordt er gerapporteerd over uw kind in Caress. Mocht er iets spelen, dan kan dit nemen we ook telefonisch contact met de ouders/verzorgers op. Via ’s Heeren Loo kunt u inlogcodes ontvangen om toegang tot Caress te krijgen en zo de voortgang te volgen.

Een begeleider spreken

Mocht u een van de begeleiders van de groepen willen spreken, dan kan dat. Zij zijn telefonisch te bereiken tussen 8.00 en 8.30 uur en na 15.15 uur. U kunt ook uw boodschap doorgeven, dan zorgen wij dat die bij de betreffende persoon komt. Elke groep heeft zijn eigen e-mailadres. Mocht u een afspraak willen maken, doet u dit dan van tevoren, zodat we er rekening mee kunnen houden.