Visual

Nieuw schoolplan voor De Oeverpieper

Wat gaan we de komende vier jaar doen om de kwaliteit van het onderwijs op De Oeverpieper verder te verbeteren? Dat beschrijven we in het nieuwe schoolplan.

Samen werken aan het nieuwe schoolplan

De Oeverpieper is onderdeel van stichting Resonans. De stichting heeft de ontwikkelingen voor de komende vier jaar vastgelegd in het Resonans Koersplan 2024-2028. Op De Oeverpieper vertalen we die koers voor onze school in het nieuwe schoolplan. Dat doen we met alle collega’s op school, we hebben op onze studiedag mooie ideeën uit het team opgehaald. Vanuit ons motto Beter Samen betrekken we ook de ouders, zodat ook zij kunnen meedenken over de toekomst van De Oeverpieper.

Verbouwen en verduurzamen

Een van de ontwikkelingen die we graag willen is het verbouwen en verduurzamen van ons schoolgebouw. We zijn daarover in gesprek met de gemeente Noordwijk. Met de verbouwing willen we het gebouw beter geschikt maken voor onze doelgroep. Een toekomstbestendig gebouw kan ook een stuk energiezuiniger. De ideeën daarover nemen we mee in dit traject. Als de gemeente de verbouwing goedkeurt wordt dat onderdeel van het schoolplan 2024-2028.