Visual

Stage lopen

Voldoende kennis en zorg voor onze leerlingen in de toekomst vinden we erg belangrijk. Daarom zijn stagiairs en stagiaires heel welkom.

Jaarlijks begeleiden we stagiaires, die uiteenlopende mbo- of hbo-opleidingen volgen. Bij alle stages is de school alert op het waarborgen van de privacy van ouders/verzorgers en leerlingen. Van elke stagiaire wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Studenten kunnen contact met de afdelingsdirecteur opnemen als zij stage willen lopen op De Oeverpieper. Stuur een mail naar info@oeverpieper.nl.