Visual

Bestuur en management Resonans

De Oeverpieper maakt deel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Daarnaast is ’s Heeren Loo de andere deelnemer in deze samenwerking.

Andere scholen binnen de stichting Resonans zijn: De Witte Vogel uit Den Haag, de Maurice Maeterlinckschool uit Delft, De Keerkring uit Zoetermeer, de Korte Vlietschool, De Thermiek, Vso Leystede en Praktijkcollege Het Metrum uit Leiden en Het Duin en De Duinpieper uit Noordwijk. De scholen werken samen met ’s Heeren Loo, Basalt en Middin.

College van bestuur:

  • Iepe Roosjen (huisvesting & facilitair, financiën & inkoop/contracten, public relations, veiligheid)
  • Bob Olders (onderwijskwaliteit, organisatie, human resources, ICT)

E-mail: info@resonansonderwijs.nl

Raad van toezicht Resonans:

  • Willem Grool – voorzitter
  • Sacha van de Graaf – lid
  • Joanne Klumpers – lid
  • Marcella Vantoll – lid (op voordracht medezeggenschap)
  • Franc van Erck – lid

Sectordirecteuren

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.