Visual

GMR Resonans

In de GMR zitten leden namens de schoolteams en leden namens de ouders/verzorgers. De GMR werkt in een open cultuur met sectordirectie en college van bestuur.

Door samenspel tussen de personeels- en oudergeleding kunnen we verschillende inzichten en achtergronden gebruiken om van elkaar te leren en verbeteringen aan te brengen. We informeren ouders en medewerkers regelmatig en bieden hen de mogelijkheid tot het inzien van GMR-stukken, onder meer via deze website.

Thema’s van alle scholen

De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt thema’s die alle scholen binnen Resonans aangaan. De GMR bestaat daarom uit een afvaardiging van de MR van alle scholen.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.