Visual

Organogram

Resonans, waartoe De Oeverpieper behoort, ziet eruit als een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen.

Organisatiemodellen

Organogram Resonans

Sectordirecteur zml/pro/vmbo
Stijnie de Graaf

Afdelingsdirecteur De Duinpieper
Leonoor Sleijser

Afdelingsdirecteur De Oeverpieper
Anne de Wit en Conny Albers

Afdelingsdirecteur Het Duin
Mark Schlagwein