Visual

Organogram

Resonans, waartoe De Oeverpieper behoort, ziet eruit als een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen.

Organisatiemodellen

Sectordirecteur zml/pro/vmbo
Stijnie de Graaf

Afdelingsdirecteur De Duinpieper
Edith Fintelman

Afdelingsdirecteur De Oeverpieper
Janny Voortman

Afdelingsdirecteur Het Duin
Yvette Loog