Visual

Nieuws uit de lokalen

Er is weer hard gewerkt op De Oeverpieper. Ook in lokaal 1. De vaste meesters zijn weer op het lokaal en dat is superfijn voor de leerlingen. Ook de juf is volop bezig met het geven van instructie tijdens taal en rekenen. Daarnaast werken de leerlingen hard op de stages. En er is een nieuwe leerling in de klas.

Taal en rekenen
In lokaal 3 ligt de focus op rekenen en taal. Er is meer tijd ingepland voor deze vakken. De leerlingen werken hard aan de leerdoelen voor dit schooljaar. Op de dinsdagen en vrijdagen is meester Alex komen werken in het lokaal. Hij vervangt op deze dagen juf Mariska en meester René. Tijdens taal en rekenen sluit juf Eva aan om de leerlingen individueel te begeleiden. Mooie ontwikkelingen dus. De leerlingen zijn goed bezig!

Sprookjes
Het thema winter is afgerond in lokaal 4. De leerlingen leerden over de seizoenen. Naast een thema is er elke maand een leerdoel. Deze maand is dat het opsteken van een stille vinger wanneer je iets wil vragen. Dit gaat al erg goed! Op Valentijnsdag maakten de leerlingen mooie tekeningen. Nu door met het volgende thema, sprookjes. Dat wordt vast heel leuk!

Lummelen
Lokaal 5 heeft hard gewerkt de afgelopen weken. Veel verschillende onderwerpen kwamen aan bod. De Olympische Spelen en de Nationale Voorleesdagen bijvoorbeeld. Tijdens de Nationale Voorleesdagen is er elke dag voorgelezen. De leerlingen hielpen mee bij het uitkiezen van boeken. Zo zijn de boeken ‘Maar eerst ving ik een monster’ en ‘Handboek voor Superhelden’ gelezen. Daarnaast wordt er elke dag, mits het weer het toe laat, buitengespeeld. Het spel lummelen speelden de leerlingen veel. Hierbij moesten ze veel samenwerken. Leuk om te zien!

Leerdoelen
De leerlingen van lokaal 6 hebben de taak van de juffen en meester overgenomen. Ze geven nu elkaar les. Hierbij oefenen de leerlingen om rekening met elkaar te houden. Daarnaast is er begonnen met het opstellen van persoonlijke leerdoelen. Het doel hiervan is, om de leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces.

Skipbo
Juf Carolien heeft afscheid genomen van lokaal 7. Ze gaat naar een andere klas van De Oeverpieper. Bij rekenen zijn de leerlingen begonnen met meten. Ze meten potloden, stoelen en zichzelf. Ook zijn ze met het begrip tijd bezig. Zo leren ze bijvoorbeeld klokkijken en hoeveel minuten er in een uur zitten. Tussen al dit harde werk door is er ook nog tijd voor spelletjes. De leerlingen spelen vaak het spelletje Skipbo. Het lokaal is heel fanatiek en meester Bram kan maar slecht tegen zijn verlies.

Kooklessen
De afgelopen periode was meester Guido afwezig in lokaal 8. Hij was op vaderschapsverlof. Daarom stonden meester Bren en meester Marwan voor de klas. De leerlingen boekten veel vooruitgang met lezen, taal en rekenen. Tijdens de kooklessen zijn er een aantal nieuwe gerechten uitgeprobeerd. En tijdens de gymlessen werkten de leerlingen aan hun conditie.