Visual

Oudercontact

Goed contact is een voorwaarde om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen begeleiden. Regelmatig contact tussen de ouders en de leerkracht vinden wij noodzakelijk.

Kennismakingsavond

De tweede donderdag vanaf de start van het schooljaar (9 september 2021) vindt de kennismakingsavond plaats. U maakt dan kennis met ons team, onze plannen voor het nieuwe schooljaar en onze aanpak.

Planbespreking

Drie keer per jaar worden ouders/verzorgers voor de planbespreking of de voortgang hiervan uitgenodigd. In de praktijk zien wij ouders/verzorgers vaker. Zij weten ons goed te vinden en het komt zeker de leerling ten goede wanneer er sprake is van korte lijntjes met de personen die om hem heen staan.

Caress

Iedere week schrijven we de rapportage over uw kind in Caress. Mocht er iets spelen, dan kan dit zelfs dagelijks zijn en bij escalaties nemen we ook telefonisch contact met de ouders/verzorgers op. Via ’s Heeren Loo kunt u inlogcodes ontvangen om toegang tot Caress te krijgen en zo de voortgang te volgen.

Een begeleider spreken

Mocht u een van de begeleiders van de groepen willen spreken, dan kan dat. Zij zijn telefonisch te bereiken tussen 8.00 en 8.30 uur en na 15.15 uur. U kunt ook uw boodschap doorgeven, dan zorgen wij dat die bij de betreffende persoon komt. Elke groep heeft zijn eigen e-mailadres. Mocht u een afspraak willen maken, doet u dit dan van tevoren, zodat we er rekening mee kunnen houden.

Bereikbaarheid ouders/verzorgers

In verband met bereikbaarheid verzoeken we u om in ieder geval twee telefoonnummers door te geven waarop u bereikbaar bent. Indien één van beide telefoonnummers wijzigt, verzoeken wij u dit aan de schooladministratie en de leerkracht van de leerling door te geven. Ook als uw zoon of dochter niet meer thuis woont, dient u bereikbaar te zijn.

Oudercontact na echtscheiding

Wanneer ouders gescheiden zijn, kunnen er soms lastige situaties ontstaan in de communicatie tussen school en ouders. De school heeft primair het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van de problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft. De school volgt de wettelijke regels voor de informatieplicht naar gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun kind. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouder(gespreks)avonden. Wij volgen hierbij het Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders waarin staat beschreven wat de rechten en plichten zijn m.b.t. informatievoorziening aan ouders.