Visual

Partners

Onze school werkt met diverse externe instanties samen voor een optimale begeleiding van de leerlingen.

Hieronder vindt u de betreffende instanties en korte algemene informatie.

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Dat doen zij in heel Nederland. De Oeverpieper valt bij ’s Heeren Loo onder de afdeling Zuid-Holland Noord/Kind en Gezin, van de regiodirecteur Greet Houtekamer. Regelmatig hebben Iepe Roosjen (college van bestuur Resonans), Greet Houtekamer (regiodirecteur ’s Heeren Loo), Stijnie de Graaf (sectordirecteur Resonans) en Anne de Wit/Conny Albers (tijdelijke afdelingsdirecteuren De Oeverpieper) overleg met elkaar om de beleidszaken die te maken hebben met ons onderwijs-zorgarrangement af te stemmen. www.sheerenloo.nl

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Ouders/verzorgers, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Ook kunt u daar terecht voor specialistische (jeugd)hulp. Deze hulp wordt geboden door het Jeugd en Gezinsteam (JGT). Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode ‘Positief Opvoeden’ volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma).

Het CJG en de school

De afdeling Jeugdgezondheidszorg begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doet zij onder andere door alle leerlingen gedurende de schoolperiode een paar keer te onderzoeken. De schoolarts die verbonden is aan De Oeverpieper is Petra de Jong, zij werkt voor Centrum voor Jeugd en Gezin in Noordwijk.

Hoe bereikt u het CJG?

Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG, dan vindt u informatie over de openingstijden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl, klik op uw woonplaats en/of wijk. Alle CJG’s zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer (088) 254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen via de website is ook mogelijk.

Waarvoor kunt bij het CJG terecht?

  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ): aangeboden door de GGD Hollands Midden.
  • Maatschappelijk Werk voor jeugd (MWj).
  • CJG Opvoedbureau/-adviespunt: Wilt u dat iemand met u meedenkt over opvoedingsvragen, dan kunt u terecht bij het Opvoedbureau (Leidse regio en de Rijnstreek) of het Opvoedadviespunt (Duin- en Bollenstreek) bij het CJG. In een paar (gratis) gesprekken zoekt u samen met de pedagogisch adviseur naar oplossingen om uw situatie te verbeteren. De medewerkers zijn ook te bereiken via cjgopvoedbureau@ggdhm.n
  • Opvoedcursussen en themabijeenkomsten: het CJG organiseert een groot aantal cursussen en themabijeenkomsten rond opvoeden en opgroeien.

Websites

Jeugd- en gezinsteam Noordwijk

U kunt Lizzy van Zalingen, een medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam Noordwijk (JGT) benaderen voor hulpvragen en/of advies bij de opvoeding van uw kind. Het maatschappelijk werk kan een verbindende factor zijn tussen kind, school en ouders/verzorgers.

Contactgegevens JGT:
Raadhuisstraat 4
Bel voor informatie, een afspraak of advies naar (071) 366 02 95 of mail naar Noordwijk@voorieder1.nl.
Meer informatie: www.voorieder1.nl.

De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociale teams en de jeugd- en gezinsteams zijn samengegaan in de stichting Voor ieder 1. Door de krachten te bundelen ontstaat er één organisatie voor alle inwoners uit Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk die zorg, ondersteuning of advies nodig hebben. Natuurlijk met in elk(e) dorp(skern) een locatie. Zodat er altijd een in de buurt is.

GGZ Rivierduinen Kristal

Voor diagnostisch onderzoek, advies en behandeling.
Sandifortdreef 19, 4e etage
www.rivierduinen.nl/kristal
T: (071) 890 83 10
E: info.kristal@rivierduinen.nl

Jeugdarts

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doen ze onder andere door alle kinderen van 5 en 11 jaar te onderzoeken. U kunt ook zelf contact met de jeugdarts opnemen als u vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind. De jeugdarts of sociaal verpleegkundige neemt deel aan het Zorgadviesteam. Indien nodig overlegt de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ met de leerkracht, huisarts of andere instanties. De afdeling JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. De GGD steunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten, onder andere het project lentekriebels en de weerbaarheidstraining op school. Meer informatie op website www.ggdhm.nl.

De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden, telefoonnummer (071) 516 33 42 of mailen naar jgz@ggdhm.nl.

Naschoolse opvang

Er zijn diverse organisaties die naschoolse opvang, logeerweekenden en vakantieopvang en dergelijke organiseren.

  • Het Kort Verblijf op het Noordwijkerduin, telefoonnummer: (088) 036 30 00
  • Logeerhuis De Tuimelaar van Het Raamwerk, telefoonnummer: (0252) 34 56 78
  • Huisje Nieuwstraat, telefoonnummer: (06) 51 95 38 25, website: www.wijzijnvtv.nl
  • Logeerboerderij de Stochemhoeve, telefoonnummer: (06) 28 45 83 63

Praktijk voor fysiotherapie, logopedie en ergotherapie

Expertisecentrum Advisium Noordwijk
Afdeling klantcontact:
T: (088) 036 30 30
E: klantcontact.noordwijk@sheerenloo.nl

Visio revalidatie & advies Leiden

Oogheelkundig centrum (open tot 17:00 uur)
Sandifortdreef 1A
2333 ZZ Leiden
T: (088) 585 92 00
W: www.visio.org