Visual

Samenwerkingsverbanden

De Oeverpieper maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting heeft zich herkenbaar en krachtig gepositioneerd binnen de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Samenwerkingsverbanden

Een verzoek voor plaatsing op de Oeverpieper verloopt via het samenwerkingsverband dat hoort bij de woonplaats van de leerling. De Oeverpieper heeft vooral te maken met de onderstaande samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs:

 • Samenwerkingsverband Primair Onderwijs voor de Duin- en Bollenstreek (2812) www.swv-db.nl
  Gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen.
 • Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden e.o. (2801) www.pporegioleiden.nl
  Gemeenten: Kaag en Braassem (met uitzondering van postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude.

Voor de vso-leerlingen (voortgezet onderwijs) geldt dat wij vooral te maken hebben met:

 • Samenwerkingsverband v(s)o Duin- en Bollenstreek (2803) www.swvduinenbollenstreek.nl
  Gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen.
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO (2801) www.swvvo2801.nl
  Gemeenten: Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude.

In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren. Kijk onder Ouderinformatie hoe de aanmeldprocedure voor De Oeverpieper verloopt.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school beschreven. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken in documenten.

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De Oeverpieper participeert in de samenwerkingsverbanden voor de regio’s waaruit de leerlingen afkomstig zijn. Er is een onderscheid tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Een verzoek voor plaatsing op De Oeverpieper verloopt via het samenwerkingsverband waartoe de woonplaats van de leerling behoort.

Hier vindt u een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvan Resonans deel uitmaakt.

Informatie voor ouders/verzorgers

De website Steunpunt Passend Onderwijs biedt informatie voor ouders/verzorgers over hoe het samenwerkingsverband werkt. Daarnaast heeft het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie LOOK zich ingespannen om ouders/verzorgers bij Passend Onderwijs te betrekken. Een van de resultaten is www.passendonderwijsenouders.nl. De site biedt ouders/verzorgers concrete handreikingen, waarmee zij ervoor kunnen zorgen dat Passend Onderwijs ook past bij kinderen met een lichamelijke handicap of een andere beperking.

Informatie voor medewerkers

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Meer lezen over thema’s als samenwerking tussen verschillende onderwijstypen, professionalisering of de organisatie van de samenwerkingsverbanden. Kijk op de website Steunpunt Passend Onderwijs.