Visual

Onze groepen

Op de Korte Vlietschool begin je in De Zee of op Het Strand. Door De Duinen en De Heuvels bereik je De Heide en de Bergen, of Het Bos.

De Korte Vlietschool is opgebouwd uit acht groepen:

  • Twee aanvangsgroepen (De Zee en Het Strand),
  • Twee middenbouwgroepen (De Heuvels en De Duinen)
  • Twee bovenbouwgroepen (De Heide en De Bergen).
  • Daarnaast is er de groep Het Bos (leerlingen van 8-12 jaar, die baat hebben bij een andere pedagogisch-didactische aanpak) en
  • De Kleine Pont (een onderwijs-zorggroep voor leerlingen van 4-8 jaar).

Bovengenoemde leeftijden zijn globale richtlijnen. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen. Groep De Bergen heeft twee dagen assistentie. De groepen De Heuvels en De Heide hebben beide drie dagen assistentie. De groepen De Zee en Het Strand hebben vier dagen onderwijsassistentie, omdat de jongste leerlingen in deze groepen een grotere begeleidingsbehoefte hebben. Naarmate de leerlingen ouder worden, zijn ze zelfstandiger en is er minder assistentie in de groep nodig.