Visual

Schoolkamp

Het leven op school bestaat niet alleen uit onderwijs. Vanzelfsprekend is ook het sociale aspect heel belangrijk. Een van de middelen waarmee wij daar vorm aan geven is ons jaarlijkse schoolkamp.

Onze school heeft elk jaar een driedaags schoolkamp voor de oudste groepen. De leerlingen die niet meegaan op kamp volgen een apart programma op school. Daarin is in ieder geval een schoolreisje opgenomen. In de eerste periode van het schooljaar ontvangt u meer informatie over het schoolkamp.

In de afgelopen jaren zijn we steevast met de school naar het Brabantse Westelbeers afgereisd, waar wij een prachtig schoolkamp houden. Dat doen we in De Roerdomp. De Roerdomp biedt groepsaccommodatie en is ons vaste kampeeradres in het Brabantse Westelbeers. Alvast een kijkje nemen? Zie https://www.deroerdomp.nl/.

Voor het schoolkamp vragen we een bijdrage aan de ouders/verzorgers.