Visual

Vliegende start voor interne kwaliteitsimpuls

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Dat is de basis van de kwaliteit die iedereen bij Resonans nastreeft.

Binnen de scholen van Resonans zijn goede voorbeelden te vinden: van de aanpak van De Oeverpieper waarbij van iedere leerling duidelijk is wat die nodig heeft, tot de impuls van het leesonderwijs op Vso Leystede, waarvoor rapper Willie Wartaal aan het werk werd gezet.

Meer zicht
Ook voor het bestuur van Resonans is er werk aan de (kwaliteits)winkel: dat bestuur wil én moet van de Onderwijsinspectie meer zicht krijgen op de onderwijskwaliteit op de afzonderlijke Resonans-scholen.

Op 22 september maakt het kwaliteitsteam – Natascha Niemeijer en Evy Kruijthof – samen met bestuurders Iepe Roosjen en Bob Olders, intern begeleiders, het stafbureau, afdelings- en sectordirecteuren daarmee een vliegende start. Lees er meer over in de Beter Samen voor alle medewerkers van Resonans.

Klik hier om Beter Samen 22 te lezen.