Visual

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen.

Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. Bewegingsonderwijs aan De Oeverpieper-leerlingen wordt gegeven door een bewegingsagoog. De leerlingen krijgen drie keer per week bewegingsonderwijs (gym en judo). In eerste instantie lijkt dit weinig voor onze leerlingen, maar dagelijks hebben zij volledig begeleid buiten spelen, waardoor zij dagelijks twee keer een kwartier extra bewegingsonderwijs hebben. Het bewegingsonderwijs heeft hierbij ook een sterke relatie tot de sociale en emotionele ontwikkeling. Daarnaast is, vanuit de beperkte spanningsboog die de kinderen aan kunnen, besloten om de lessen bewegingsonderwijs niet langer dan dertig minuten te laten duren. De lessen worden gegeven in de gymzaal van ’s Heeren Loo. Onze conciërge zorgt voor het vervoer. In een leeg lokaal op onze eigen locatie aan het Gruenepad vinden de judolessen plaats.

Divers aanbod

Het bewegingsaanbod tijdens de lessen bewegingsonderwijs is divers. We besteden aandacht aan alle vormen van bewegen en ook aan andere gebieden dan het bewegen zelf. Een aantal voorbeelden hiervan is: omgaan met winnen en verliezen, rekening houden met elkaar, onderlinge verschillen, het houden aan regels en afspraken, sportiviteit, omgaan met conflicten. De structuur van de gymles is altijd hetzelfde. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en herkenbaarheid voor onze leerlingen. Binnen het diverse bewegingsaanbod en de vaste structuur van de lessen krijgen de leerlingen de kans om zichzelf te zijn en hun eigenheid te laten zien.

Bewegingsagoog

Voor het bewegingsonderwijs maken wij gebruik van specialisten van ’s Heeren Loo. Zij hebben veel expertise in het omgaan met kinderen met leer- en gedragsproblematiek.