Visual

Leerlijnen

Op De Oeverpieper werken wij met leerlijnen. Een leerlijn geeft voor een specifiek leergebied aan hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot een einddoel komen.

De Oeverpieper werkt met leerlijnen. Deze leerlijnen voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig beperkte leerlingen zijn o.a. opgesteld door Centrum Educatieve Dienstverlening (CED). Een leerlijn geeft voor een specifiek leergebied aan hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot een einddoel komen. Een leerlijn is opgebouwd uit tussendoelen.

Dit betekent dat het gehele onderwijsaanbod in leerlijnen is beschreven en is verdeeld in niveaus. Dit maakt planmatig werken mogelijk. We delen de leerlingen in met behulp van het schema ‘Landelijk Doelgroepenmodel’, opgesteld door het Sectoraat GO. De belangrijkste leerlijnen zijn:

Speciaal onderwijs:

 • zelfbeeld en sociaal gedrag
 • mondelinge taal
 • werkhouding en aanpakgedrag
 • schriftelijke taal
 • rekenboog
 • spelontwikkeling

Voortgezet speciaal onderwijs:

 • leren functioneren in sociale situaties
 • mondelinge taal
 • voorbereiding op dagbesteding en arbeid
 • schriftelijke taal
 • rekenboog

We werken ook aan de vakgebieden burgerschapsvorming, wereldoriëntatie, seksuele vorming, 21e-eeuwse vaardigheden, kunstzinnige oriëntatie en Engels.