Visual

Leerlijnen

Op De Oeverpieper werken wij met leerlijnen. Een leerlijn geeft voor een specifiek leergebied aan hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot een einddoel komen.

De Oeverpieper werkt met leerlijnen. Deze leerlijnen voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig beperkte leerlingen zijn o.a. opgesteld door Centrum Educatieve Dienstverlening (CED). Een leerlijn geeft voor een specifiek leergebied aan hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot een einddoel komen. Een leerlijn is opgebouwd uit tussendoelen.

Dit betekent dat het gehele onderwijsaanbod in leerlijnen is beschreven en is verdeeld in niveaus. Dit maakt planmatig werken mogelijk. We delen de leerlingen in met behulp van het schema ‘Landelijk Doelgroepenmodel’, opgesteld door het Sectoraat GO. De belangrijkste leerlijnen zijn:

Speciaal onderwijs:

 • schriftelijke taal
 • mondelinge taal
 • rekenen
 • werkhouding en aanpakgedrag
 • zelfbeeld en sociaal gedrag
 • wonen en vrije tijd
 • oriëntatie op natuur en techniek

Voortgezet speciaal onderwijs:

 • schriftelijke taal
 • mondelinge taal
 • rekenen
 • leren functioneren in sociale situaties
 • mens, natuur & techniek
 • voorbereiding op dagbesteding en arbeid
 • mens & maatschappij

Daarnaast besteden we aandacht aan: culturele en creatieve expressie, bewegen en spelontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de omgang met media.