Visual

Leerroutes

De Oeverpieper kent vier leerroutes. Bij elke leerroute hoort een uitstroomverwachting en een onderwijsarrangement. De meeste leerlingen stromen uit naar arbeidsmatige dagbesteding.

  • Leerroute 2 leidt tot het voortgezet speciaal onderwijs richting arbeidsmatige dagbesteding/arbeidsmatige dagbesteding in kleine groepen.
  • Leerroute 3 leidt tot het voortgezet speciaal onderwijs richting arbeidsmatige dagbesteding.
  • Leerroute 4 leidt tot het voortgezet speciaal onderwijs richting arbeidsmarktgericht/ arbeid.
  • Leerroute 5 leidt naar speciaal basisonderwijs/ praktijkonderwijs.